Prejsť na obsah
CENTRUM PRVÉHO KONTAKTU PRE ZÁKAZNÍKOV: 0800 100 808
Banner aktuality

Aktuality

FENESTRA Sk je firmou roka 2011

FENESTRA Sk je firmou roka 2011

Stalo sa už tradíciou, že vydavateľstvo V.O.Č. Slovakia s.r.o. udeľuje za každý časopisecký titul raz v roku prestížne ocenenie Firma roka. Toto ocenenie sa udeľuje firme, ktorá v uplynulom kalendárnom roku vyvinula mimo obchodných úspechov aj akcie, školenia alebo iné aktivity, ktoré viedli ku skvalitneniu jej produktov, ku zlepšeniu obchodných vzťahov alebo zvýšeniu odborných vedomostí firiem ako aj konečných užívateľov produktov.

FENESTRA Sk – generálny partner CE∙ZA∙AR 2011

FENESTRA Sk – generálny partner CE∙ZA∙AR 2011

FENESTRA Sk sa v tomto roku  po prvý krát zhostila úlohy Generálneho partnera galavečera CE.ZA.AR 2011. Naším cieľom bolo predovšetkým podporiť prezentáciu súčasnej architektúry, a samozrejme výrazne napomôcť k zrealizovaniu daného podujatia, ktoré má na Slovensku nielen odborný  ale i spoločenský význam.

Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov na fakulte architektúry STU BA

Spoločnosť FENESTRA Sk v spolupráci s fakultou architektúry Technickej univerzity v Bratislave pripravila pre študentov FA STU v letnom semestri dizajnérsku súťaž. Hlavnou témou bol návrh materiálu – Referenčný book, ktorý bude obsahovať najdôležitejšie referencie  FENESTRA Sk.

FENESTRA Sk získala NFP pre projekt Vzdelávanie zamestnancov

FENESTRA Sk, spol. s.r.o dňa 1. 6. 2010 podpísala  Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Sekcia riadenia ESFÚ.  Názov prijímateľa: FENESTRA Sk, spol. s r.o Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizačných aktivít projektu: Zlaté Moravce, Poprad, Žiar nad Hronom Trvanie realizácie projektu: 1.6.2010 – 31. 12.2011 Výška nenávratného finančného príspevku: 741 095,24 EUR Ciele projektu: Zvýšenie kvality poskytnutých služieb spoločnosti FENESTRA Sk,                        prostredníctvom vzdelávacích aktivít zameraných na zvýšenie                       vzdelanostnej úrovne zamestnancov Cieľové skupiny: zamestnanci FENESTRA Sk, spol. s.r.o Kontaktné údaje: kubickova@fenestrask.sk, www.fenestrask.sk

Aktuality
© 1997 - 2021 FENESTRA Sk, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené
Realizácia Fusion IS, s.r.o.